Håller till på Reginateatern.
Medverkande: Anna-Karin “ako” Nytell Oldeberg, Grosse Grotherus, Björn Sjödin, Erik Lidholm, Paul Kessel och John Fiske

Ingenting aktuellt för tillfället