Turnéplan - Här syns jag

  • 30 september kl 15.00 & kl 19.00 på REGINAteatern, "New Orleans-Land of dreams"
  • 4 november kl 15.00 & 19.00 på REGINAtetern, "Från Harlem till Nalen"