Swedish Swing Society celebrating 25 years of swing

2019-05-02

Vi firar med en dubbel CD
- Live in Uppsala 23 november 1993 Lars Erstrand, Antti Sarpila, Ulf Johansson Werre, Björn sjödin
- Live at Giresta Kyrka juli 2016 Antti Sarpila, Ulf Johansson Werre, Björn Sjödin

Skivorna kostar 200:- + 20:- porto och kan beställas