PLAY IT SANTA 5.0

2020-05-14

-Ett vaccin mot vintertristess
Anna-Karin "ako" Nytell Oldeberg, Grosse Grotherus,Björn Sjödin, Erik Lidholm, Paul Kessel och John Fiske
10-19 dec på REGINAteatern, Uppsala
Med väl utvalda jullåtar - både de som är bra och de som är förskräckliga . förbereder vi er för en riktigt god jul.
OBS endast 50 platser/föreställning! Biljetter på www.reginateatern.se och tel 018-727 83 40