21 andra sånger av Bob Dylan

2020-09-25

Gunnar Danielsson med vännerna Lars Berglund och Björn Sjödin
21 nov kl 19.00 på REGINAteatern, Uppsala