Visingsökurserna..

2021-06-13

... är i stort sett fulltecknade, men några platser kan finnas kvar.

Jazzsång - 2 platser
Om du är intresserad av andra platser, så hör av dig ändå. Man kan ställa sig på reservplats!