Crazy blues, Ragnhild Sjögren sång, Rick Taub gitarr.

2022-08-31

Musik från 1920-talet av stjärnor som Bessie Smith och Blind Blake :
28. 9 på Scen Apelsin, Kungsängsesplanaden 2 A i Uppsala, klockan 19 -20, entre´120-