Dragspel

fredag 29 juni – 6 juli 2018   6-8 deltagare

 

Innehåll

En dragspelskurs som vänder sig till dig som vill utveckla din dragspelsteknik, din konstnärlighet och ditt musikaliska uttryck. Genom att på olika sätt kombinera ackordbasarna kan du hänga med i IIm7-V7-9-Imaj9-snacket och spela musik utan att det låter treklangsmässigt. Arrangera dina låtar med nya möjligheter.

· Musikteori:
Skalor, ackord och musikteoretiska begrepp till grund för improvisation.
· Övningar: 
Övningsteknik, metoder för instudering, bälgteknik, skalspel i båda händerna, överlagrade ackord, basgångar och kompmodeller.
· Solospel:
Frasering, musikaliskt uttryck och gestaltning samt repertoargenomgångar.
· Ensemblespel:
Ensemblemusicerande och repertoarkännedom med gehörsbaserad och noterad musik, melodiska, harmoniska och rytmiska element. Byggstenar för improvisation, till exempel modus, skalor och musikaliska former.

Lärare

Matti Andersson:
Matti har sedan början på 1980-talet jobbat med utbildning och fortbildning i musik på bl.a. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och ofta anlitats som konsult och föredragshållare på olika musikinstitutioner runt om i Sverige. Han är utbildad musiklärare och musiker vid musikhögskolorna i Göteborg och Stockholm. Musikerutbildningen avslutades vt 2014 med en konstnärlig masterexamen i musik med inriktning på accordeon. Matti har turnerat med violinisten Nils-Erik Sparf i duon Two to Tango och med Lars Hollmer samt varit solist i flera olika sammanhang, bl.a. med storbandet Uppsala University Jazz Orchestra. Han har också hållit många egna solokonserter. Matti är även förstelärare legitimerad i musik och matematik på Lundellska skolan i Uppsala där han 2002 startade Skrapans Musikklass.

Ansökningsblankett

Finner Du i menyn längst upp. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas endast vid platsbrist.

Kursavgift inklusive anmälningsavgift

Enkelrum med egen dusch och toalett 11.000 
Dubbelrum med egen dusch och toalett 10.200 
Enkelrum/dubbelrum med dusch och toalett i korridor 9.400 
Alla priser inklusive moms.

Ungdomsrabatt för födda 1995 eller senare 1.000 kr. Nedre åldersgräns är 16 år.
Antagning till kurserna går efter ansökningsdatum, dvs dag för inbetald anmälningsavgift
Besked om plats lämnas fortlöpande!
Anmälningsavgiften 1000 kr betalas till Björntjänsts Plusgiro 79 27 20-5 eller bankgiro 5103-1912
Med reservation för ev. ändringar