1 trumslagare och 1 basist v 24, 15 –22 juni och 1 trumslagare v26, 27 juni – 4 juni (tidigare jazz&swing) och 1 trumslagare , 4 – 11 juli.
Intresserade som spelar andra instrument kan höra av sig för återbudsplatser!