v27: 4 – 11 juli finns det 1 plats kvar för en trombonist eller en trumpetare