Swedish Swing Society

CELEBRATING 25 YEARS OF SWING

Det firar vi med en Dubbel CD
1. Live in Uppsala 23 november 1993 Lars Erstrand, Antti Sarpila, Ulf Johansson Werre, Björn sjödin
2. Live at Giresta Kyrka juli 2016 Antti Sarpila, Ulf Johansson Werre, Björn Sjödin
Och som kan beställas här 200:- + porto 20:-


1935 bildade Benny Goodman den berömda trion med Teddy Wilson på piano och Gene Krupa på trummor. Trion gjorde skivinspelningar och gjorde direkt succé. Konceptet med pianots vänsterhand i rytmiskt samarbete med bastrumman, Goodmans lekfulla melodik och frånvaron av kontrabas gav ett luftigt sound som frigjorde musikernas eleganta teknik och en swingupplevelse av ovanligt slag.
1936 kom Lionel Hampton, vibrafon, med i gruppen. Den kvartetten blev modell för den populära svenska grupp som Ove Lind och Lars Erstrand kom att bilda.

Ulf Johansson Werre övertog pianostolen från Bengt Hallberg och senare ersatte Björn Sjödin Ronnie Gardiner vid trummorna. Efter Ove Linds bortgång kom Antti Sarpila till gruppen och nu efter Lars Erstrands bortgång fortsätter gruppen på exakt den kammarmusikaliska sättning som Goodman bildade stil med 1935.

SWEDISH SWING SOCIETY förvaltar och utvecklar detta arv på ett sätt som har givit genklang hos såväl publik som kritiker världen över. ”Världsklass” är ett omdöme som ofta används efter trions uppträdanden, t.ex. då gruppen uppträdde på Carnegie Hall på Sveriges nationaldag.

”Samspelet mellan Uffe, Antti och Björn är strålande. Det låter så enkelt och självklart när dessa musikanter gör sina eleganta och svängiga versioner att man blir på gott humör”
- Bozze Möller, Orkesterjournalen.

Ulf Johansson Werre dubblerar pianot med trombonespel i yppersta världselit och mästerklarinettisten Antti Sarpila sätter sig då vid pianot vilket ger gruppen ytterligare variationsrikedom i klangfärg och stil. Björn Sjödin har liknats vid Gene Krupa och hanterar visparna med magisk dynamik och spelglädje.

För er som uppskattar klassisk swing med elegans och ekvilibristik i världsklass och ändå vill vara med om något nytt, unikt och oväntat – upplev SWEDISH SWING SOCIETY live!

SSS kan även höras på färska CD:n ”At Home” SITCD 9321.

In 1935 Benny Goodman put together the famous trio with Teddy Wilson at the piano and Gene Krupa on the drums. The first recordings resulted in an immense success. The concept of letting the left hand of the pianist work together with the bassdrum, in the absense of a bassplayer, and Goodmans joyful ease created an airy sound that brought fourth the elegant technique of the musicians and an ecceptional swingexperience. In 1936 vibraphonist Lionel Hampton was added to the group. This quartet became the model for the popular Swedish group that Ove Lind and Lars Erstrand put together. Ulf Johansson Werre overtook the pianostool from Bengt Hallberg and later Bjorn Sjodin inherited the drummer position from Ronnie Gardiner. After the decease of Ove Lind Antti Sarpila joined the group. Now, after the decease of Lars Erstrand the group continues as the original, chambermusical trio with which Goodman set style in 1935. SWEDISH SWING SOCIETY (SSS) cares and develops this inheritance in a way that has given response among audiences and critics over the world. ”World class” is often mentioned when referring to the appearances of the group, for example at Carnegie Hall in New York at a celebration of the National Day of Sweden. ”The interplay between Ulf, Antti and Bjorn is brilliant. It sounds so easy and natural when these musicians make their elegant and swinging versions that it puts You in a great mood.” (- Bozze Moller, Orkesterjournalen) Ulf Johansson Werre is doubling his unique pianoplaying with worldclass tromboneplaying and then master clarinettist Antti Sarpila sits down at the piano which gives the group even more variation in sound and style. Bjorn Sjodin is compared with Gene Krupa and masters the brushes with magical dynamics and joy. For those of You who appreciate classical swing with elegance and worldclass versatility and yet want to experience something new, unique and unexpected – meet Swedish Swing Society live! SSS can also be heard on the recent CD ”At Home” SITCD 9321

Antti Sarpila,

gruppens "Benjamin", född 1964, är Finlands bidrag till kvartetten. Han började sin karriär som lärjunge till den berömde, amerkanske klarinettisten Bob Wilber redan 1980 - endast 16 år gammal. Bob Wilber å sin sida var elev till den store Sidney Bechet. Så man kan väl förstå att Antti Sarpila, som uppenbarligen begåvats med en synnerligen stor musikalitet, redan gjort sig ett stort namn i jazzvärlden.

Ulf Johansson Werre, 

är en av de mest efterfrågade pianisterna i Sverige.Han studerade två år i Pittsburg, USA, där han också hade en egen trio på den kända klubben "The Encore". Han är känd såväl som solist tillsammans med storband som orkesterledare i svensk television.
Han är även en mycket god trombonist och sångare. 1990 blev han som en av fyra trombonister inbjuden att delta vid "Trombone Summit" i Haag. Den berömde Count Basie-veteranen Buddy Tate har sagt :"Ulf är den bästa jazztrombonisten i sin genre"

Björn Sjödin,

född 1944, är också mycket väletablerad. Han har spelat med olika grupper i över 50 år tillsammans med de flesta i Sveriges jazzelit - tillsammans med Lars Erstrand sedan 1970. Han är en mycket populär trummis - alltid med ett stort och varmt leende.